متن آهنگ آرش خامسی به نام دیوونه

متن آهنگ آرش خامسی به نام دیوونه

متن آهنگ آرش خامسی به نام دیوونه
متن آهنگ آرش خامسی به نام دیوونه

توی تنهایی نیستی بفهمی حس تنهایی خیلی عجیبه
شده حتی واسه یه لحظه بشنو حرف این غریبه
گوش کن این حرفای آخر از این عاشق دیوونه
اون که بعدت روزگارش ساعت شنی وارونه
دیوونه هوای دل هوای تو رو داره
دیوونه برای دیدنت دل بیقراره
بی تابم احساسمی تویی آروم جونم
دیوونه بخدا تو نباشی من یه دیوونه م
باز دیدم عکس تو رو دیوار تنها همدم روزامه
خاطراتت تو ذهنم میپیچه تنها همدم شبامه
گوش کن این حرفای آخر از این عاشق دیوونه
اون که بعدت روزگارش ساعت شنی وارونه
دیوونه هوای دل هوای تو رو داره
دیوونه برای دیدنت دل بیقراره
بی تابم احساسمی تویی آروم جونم
دیوونه بخدا تو نباشی من یه دیوونه م
♫♫♫♫
توی تنهایی نیستی بفهمی حس تنهایی خیلی عجیبه
شده حتی واسه یه لحظه بشنو حرف این غریبه
گوش کن این حرفای آخر از این عاشق دیوونه
اون که بعدت روزگارش ساعت شنی وارونه
دیوونه هوای دل هوای تو رو داره
دیوونه برای دیدنت دل بیقراره
بی تابم احساسمی تویی آروم جونم
دیوونه بخدا تو نباشی من یه دیوونه م
باز دیدم عکس تو رو دیوار تنها همدم روزامه
خاطراتت تو ذهنم میپیچه تنها همدم شبامه
گوش کن این حرفای آخر از این عاشق دیوونه
اون که بعدت روزگارش ساعت شنی وارونه
دیوونه هوای دل هوای تو رو داره
دیوونه برای دیدنت دل بیقراره
بی تابم احساسمی تویی آروم جونم
دیوونه بخدا تو نباشی من یه دیوونه م

۰۰