متن آهنگ زیر بارون از آرش خامسی

متن آهنگ زیر بارون از آرش خامسی

متن آهنگ زیر بارون از آرش خامسی
متن آهنگ زیر بارون از آرش خامسی

متن ترانه آرش خامسی زیر بارون
زیر بارون اروم اروم هنگو از بچه بازی هنگ داغمون
سرد امشب میرسم باز به همون راه به همونجا تو خیابون
که تو بودی منو از بیخیالی رد شدی از این عشق های شیرون پوشالی
حالا وقت اینه که باورم شه بی تو بدون
بی تو بدون واسه من تکراره خاطراته
من نباشم طی میشه روزای تو به سختی
زیر بارون اروم اروم هنگو از بچه بازی هنگ داغمون
سرد امشب میرسم باز به همون راه به همونجا تو خیابون
که تو بودی منو از بیخیالی رد شدی از این عشق های شیرون پوشالی
حالا وقت اینه که باورم شه بی تو بدون
بی تو بدون واسه من تکراره خاطراته
من نباشم طی میشه روزای تو به سختی
زیر بارون اروم اروم هنگو از بچه بازی هنگ داغمون
سرد امشب میرسم باز به همون راه به همونجا تو خیابون
که تو بودی منو از بیخیالی رد شدی از این عشق های شیرون پوشالی
حالا وقت اینه که باورم شه بی تو بدون
بی تو بدون واسه من تکراره خاطراته
من نباشم طی میشه روزای تو به سختی