متن آهنگ هدفون احسان چگینی

متن آهنگ هدفون احسان چگینی با یه هدفون توی گوشم تو خیابون راه میفتم به خیابونا میگم من حرفی که به تو نگفتم پرسه میزنم میون آدمای خسته ی شهر بی تو زندگی نکردم با این حسای مثل زهر تو تموم…