متن آهنگ ببینیم همو پازل بند

متن آهنگ ببینیم همو پازل بند دوباره بارون میاد آروم میکوبه روی شیشه دلم آروم نمیشه رد پاهات مثه زخمی که میمونه تا همیشه دلم آروم نمیشه روت تو روم وا شد دوباره دعوا شد یه نفر رفتو یکی دوباره…