متن آهنگ دل من از آریا جهان میرزایی

♫♫ دل من دست بردار دیگه بسه انتظار دیگه هی اسمشو , تو به یاد من نیار اون دیگه نمی یاد عمرتو هدر نکن دل من دل من منو دربدر نکن دل من دست بردار دیگه بسه انتظار دیگه هی…