متن آهنگ آره من دیوونم امین قباد

متن آهنگ آره من دیوونم امین قباد کاش بدونی هنوز دلم واست بی قراره هیچ کسی اندازه من دوست نداره بدونی عشق واقعی فقط یه باره همون یه باره تو بهم گفتی که رابطمون آخراشه تو نباشی میخوام اصلا دنیا…