متن آهنگ باغ سیب طاهر قریشی

متن آهنگ باغ سیب طاهر قریشی

طاهر قریشی

باغ سیب باغ انار شکوفه بارون بهار
عطر گل عطر چمن
کاشکی بیادش یار من کاشکی بیادش یار من
باغ توت باغ هلو بگو از عشق من بگو
برگ بده شاخه بکش از حال من بگو بهش
از حال من بگو بهش از حال من بگو بهش
از حال من بگو بهش
باغ خواب باغ خیال شکوفه های پرتقال
یه تاج گل میدم به یار اگه بیادش با بهار
اگه بیاد اون که میگن سبز میشم غنچه میدم
به گوش یاس و نسترن نازکتر از گل نمیگم
کاشکی بیادش یار من کاشکی بیادش یار من
کاشکی بیادش یار من کاشکی بیادش

دانلود آهنگ طاهر قریشی باغ سیب

آهای پرنده های باغ پرستوهای زیر طاق
بهش بدین ازم خبر کبوترای نامه بر
بهش بدین ازم خبر کبوترای نامه بر
بهش بدین ازم خبر کبوترای نامه بر
باغ سیب باغ انار شکوفه بارون بهار
عطر گل عطر چمن
کاشکی بیادش یار من کاشکی بیادش یار من
کاشکی بیادش یار من کاشکی بیادش یار من
قسم به گنبد کبود به پاکی چشمه و رود
تو کلبه ی سرد دلم به غیر تو هیشکی نبود
به غیر تو هیشکی نبود به غیر تو هیشکی نبود