متن آهنگ گندمی محسن ابراهیم‌زاده

متن آهنگ گندمی محسن ابراهیم‌زاده

محسن ابراهیم‌زاده

گندمی روی منو حال بیقرارم
مو پریشون منی تویی تو نگارم
گره ی ابروتو من خریدارم
گندمی روی منو آروم و قرارم

گندمی روی منو حال بیقرارم
مو پریشون منی تویی تو نگارم
گره ی ابروتو من خریدارم
گندمی روی منو آروم و قرارم