متن آهنگ درجه از آرمین سمیعی

متن آهنگ درجه از آرمین سمیعی

متن آهنگ درجه از آرمین سمیعی
متن آهنگ درجه از آرمین سمیعی

هر کسی میتونه تو رو بشناسه چشمای ناز تو خیلی خاصه
نقاب چهره تو بردار و ببین نبض احساسمی روی زمین
به درجه ای رسیدم میتونم عاشقت باشم در اوج احساس موندن همیشه لایقت باشم
به درجه ای رسیدم میتونم عاشقت باشم در اوج احساس موندن همیشه لایقت باشم
در اوج احساس موندن همیشه لایقت باشم

آرمین سمیعی درجه

اگه که قلبم هنوزم پره التهابه آخه درجه تبم دیگه بی حسابه
صدای قلبمه واسه تو میکوبه یه باره دیگه صدای قلبمه واسه تو میکوبه یه بار دیگه
به درجه ای رسیدم میتونم عاشقت باشم در اوج احساس موندن همیشه لایقت باشم
به درجه ای رسیدم میتونم عاشقت باشم در اوج احساس موندن همیشه لایقت باشم
در اوج احساس موندن همیشه لایقت باشم