متن آهنگ هیشکی نمیتونه آروان جوان

متن آهنگ هیشکی نمیتونه آروان جوان
متن آهنگ هیشکی نمیتونه آروان جوان

آروان جوان به نام هیشکی نمیتونه

هیجکی نمیتونه

اروم کنه منو

وقتی سرم پر از کابوس و آشوبه

هیچی نمیتونه

داغون کنه منو

غیر از نگاه تو

که انقدر خوبه

هیچکی نمیتونه

رد شه ازم اسون

وقتی که میخوامش

بره با این و اون

هیچکی نمیتونه

پر کنه جایه تو

شوخی کنه با من

حتی شبیه تو

باشه شبیه تو

رفتی رد کارت

من موندم با اشتباهت

رفتی گم شدم من

تکست آهنگ هیشکی نمیتونه آروان جوان

تو شهر خاطراتت

خوب بودی و تموم شد

عشقت ماله اون شد

بتی که ساخته بودم ازت من

سرنگون شد

رفتی رد کارت

کجا رفت حس و حالت

چه راحت پا گذاشتی

رو قلبت خوش به حالت

خوب بودی تموم شد

عشقت ماله اون شد

بتی که ساخته بودم ازت من

سرنگون شد

رفتی رد کارت

کجا رفت حس و حالت

چه راحت پا گذاشتی

رو قلبت خوش به حالت

خوب بودی تموم شد

عشقت ماله اون شد

بتی که ساخته بودم ازت من

سرنگون شد

هیچکی نمیتون اروم کنه منو

رفتی رد کارت

کجا رفت حس و حالت

چه راحت پا گذاشتی

رو قلبت خوش به حالت

خوب بودی تموم شد

عشقت ماله اون شد

بتی که ساخته بودم ازت من

سرنگون شد