متن آهنگ نامرد آرمین حبیبی

ترانه و شعر آهنگ نامرد آرمین حبیبی

متن آهنگ نامرد آرمین حبیبی
متن آهنگ نامرد آرمین حبیبی

گفتم نرو بسه جدایی سخته اگه یه روز نباشی میمیرم ته خطه
تو سرت گرم بود نمیدیدی اشکامو نفهمیدی هیچ وقت بغضه تو صدامو

چرا برگشتی من که دلم سنگ شده نمیخوام ببینمت هر چند دلم تنگ شده
واسه تو و چشمات عطر خوبه موهات گرمیه دستات حسه خوب حرفات

نامرد مگه من چیکار کردم اینجوری بد کردی باهام نامرد
نامرد مگه من چی کم گذاشتم که فروختی منو به یه نامرد

نامرد مگه من چیکار کردم اینجوری بد کردی باهام نامرد
نامرد مگه من چی کم گذاشتم که فروختی منو به یه نامرد

تکست آهنگ نامرد آرمین حبیبی

زندگیم خوب بود کنار تو زود بود واسه رفتنه تو از کنار من زود بود
زود بود که داغون شم تو اوجه جوونی تو همونی که منو پیرم کرد تو اونی

برگشتی تا که چی شه هیچی مثله قبل نمیشه نگو فقط یه فرصت خودت میدونی نمیشه
نه دیگه تو همونی نه من دیگه همونم که قول دادی و قول دادم کنار تو می مونم

نامرد مگه من چیکار کردم اینجوری بد کردی باهام نامرد
نامرد مگه من چی کم گذاشتم که فروختی منو به یه نامرد

نامرد مگه من چیکار کردم اینجوری بد کردی باهام نامرد
نامرد مگه من چی کم گذاشتم که فروختی منو به یه نامرد